HEDEM - Kamienie mlewne, kamienie do śrutownika

Przedsiębiorstwo prowadzi produkcję kamieni mlewnych (kamienie stałe, kamienie mlewne ruchome) do śrutowników tarczowych. Kamienie mlewne służą do przemiału zbóż na paszę dla inwentarza oraz produkcji kaszy, mielenia korka.

ASORTYMENT PRODUKCJI

 • kamienie do śrutownika H-112 (SR-1), H-948, kamienie do śrutownika H-123 (SD-1B)
 • kamienie do śrutowników nietypowych, będących w użytkowaniu w indywidualnych gospodarstwach rolnych
 • wykonastwo, regeneracja kamieni nietypowych oraz produkcja części zamiennych do śrutownika H-112


 • Zastosowanie w śrutowniku

  Wymiar w mm

   

  D

  d

  a

  b

  b1

  c

  K

  n

  H-112 (SR - 1), H-948

  280

  30

  55

  75

  -

  70

  170

  2

  nietypowy

  325

  35
  40

  65

  100

  -

  150

  208

  3

  nietypowy

  350

  35
  40

  80

  110

  -

  85

  230
  185

  3
  2

  nietypowy

  400

  35
  40

  75

  100

  -

  160

  300
  325

  3
  3

  nietypowy

  450

  40
  45

  80

  105

  105

  125

  280

  2

  H-123 (SD - 1B)

  500

  50

  80

  105

  105

  120

  380

  3

  H-123 (SD - 1B)**

  500

  50

  80

  105

  105

  120

  380

  3


  n - ilość śrub M12 mocujących kamień stały
  Kamienie wykonane są z masy elektrokorundowej ze spoiwem magnezytowym, posiadają badania przeprowadzone przez IBMER i spełniają wymagania Kryteriów Kwalifikacji Jakości.
  ** - kamienie wykonane z masy kwarcytowej z dodatkiem elektrokorundum w wersji tradycyjnej (wydajność zmniejszona o 30% w stosunku do w/w przedstawionych)

  HEDEM - kamienie do śrutownika, kamienie mlewne