Kliny N8x7, wpusty 10x8

 PN - 70 /M - 85031Odmiana "A"Odmiana "B"
Odmiana "N""Program produkcji klinów:

 • odmiana "A", "B" o przekroju 6x6, 8x7, 10x8, 12x8, 14x9, o długościach od 20 : 200 mm
 • odmiana "N"
  kliny N8x7, N13x9x 45, 63, 80, 100, 113
  N14x9x63, 80, 100, 120
  N16x10x63, 80, 100
  N20x12x80, 100, 120, 140
  N25x14x80, 100, 120, 140
  Wykonywane są z materiałów atestowanych zgodnie PN/M-85031